Întrebări grele

Toate suferinţele demonstrează că Dumnezeu nu există.

Nimeni nu poate pretinde că este perfect şi că nu are nici un pic de răutate înăuntrul lui. Dacă Dumnezeu ar fi să distrugă tot răul din lume, ar mai supravieţui vreo fiinţă umană? C.S. Lewis presupunea că 95% din toate suferinţele din lume îşi au rădăcina în acte de răutate ale oamenilor.

Domnul Se uită de la înălţimea cerurilor peste fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care să aibă pricepere, şi care să caute pe Dumnezeu. Dar toţi s-au rătăcit, toţi s-au dovedit nişte netrebnici; nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. (Psalmi 14:2-3)

Într-o lume a ştiinţei Biblia nu poate fi o carte de încredere.

Ştiinţa şi tehnologia au schimbat lumea. Dar ele nu oferă abilitatea de a descoperi sensul vieţii. Albert Einstein: ‘Ştiinţa fără religie este şchioapă; religia fără ştiinţă este oarbă’.

Biblia conţine multe dovezi demne de crezare. Săpăturile arheologice confirmă evenimentele descrise în Biblie; mai mult, conţine descrieri ale dinozaurilor, este demonstrat ştiinţific faptul că Isus şi apostolii au existat cu adevărat, Biblia este cel mai bun material istoric care ni s-a dat (conform cărţii lui Iulius Cezar doar câteva capitole ne-au fost revelate, dar s-au găsit manuscrisele complete ale cărţilor, unele datând înainte de anul 0 după Hristos) Teoria evoluţionistă contrazice Biblia, dar oamenii de ştiinţă (creştini) ştiu că nu există niciun conflict aparent între descoperirile ştiinţifice şi Biblie.

Nu poţi dovedi existenţa lui Dumnezeu.

În junglă, un om a găsit un ceas, lucru pe care nu-l mai văzuse niciodată. A văzut mişcarea exactă a acelor.

L-a deschis şi a găsit rotiţe, balansier, un ax, tije şi arcuri. De asemenea, a descoperit că poate să îl facă să funcţioneze dacă îl întoarce. A observat că mecanismul complex se mişca în funcţie de un model prestabilit. S-a gândit în sinea lui: Am găsit acest ceas, trebuie să fie cineva care face ceasuri pe undeva.

Apoi omul a început să se gândească la lume, cu cele patru anotimpuri ale ei, la planetele tăcute care se mişcă pe orbitele lor, s-a gândit în sinea lui: lumea trebuie să aibă un Creator.

Toma din Aquino

A fost un teolog din secolul al treisprezecelea care a încercat să demonstreze existenţa lui Dumnezeu. El a găsit cinci căi să facă acest lucru:

Proba mişcării
– Nimic nu se poate mişca de la sine
– Primul obiect care s-a mişcat vreodată a avut nevoie de cineva care să-l facă să se mişte
– Primul agent de mişcare este Agentul, numit Dumnezeu.

Proba cauzei eficiente 
– Obiectele care există sunt cauzate (făcute) de alte lucruri.
– Nimic nu se poate crea sau face singur.
– Trebuie să existe o primă cauză, care nu poate fi cauzată de ea însăşi, numim această cauză Dumnezeu.

Proba posibilităţii şi necesităţii 
– Un lucru posibil nu poate exista decât dacă un lucru necesar îi cauzează existenţa
– În cele din urmă, existenţa lucrurilor posibile a avut nevoie de o Fiinţă. Această Fiinţă trebuie să existe reprezentând cauza existenţei lucrurilor posibile.
– Acea Fiinţă necesară este Dumnezeu

Proba perfecţiunii 
– Uitându-se la două statui, oricine poate spune că una este mai frumoasă decât cealaltă.
– Una are un grad de frumuseţe mai mare decât cealaltă.
– Pentru fiecare calitate (bunătate, fumuseţe cunoştinţă) este necesar un standard perfect.
– Aceste perfecţiuni se găsesc în Dumnezeu.

Creatorul 
– Mintea noastră ne spune că galaxia trebuie să fi fost proiectată de un proiectant
– Toate legile fizice şi ordinea în natură sunt alcătuite atât de perfect; proiectantul aşadar, trebuie să fie supranatural
– Toate legile fizice, ordinea în natură şi în viaţă sunt proiectate şi aranjate de Dumnezeu, Proiectantul inteligent.

A fost Isus mai mult decât un învăţător bun?

Isus s-a dovedit a fi cel mai bun manager al tuturor timpurilor, a afirmat un sondaj făcut de revista “Times”. Chiar şi necreştinii sunt de acord că:

– Isus a influenţat gâdirea, muzica şi artele în ultimii 2000 de ani mai mult decât oricine altcineva
– El este răspunzător pentru valorile, normele şi sistemele juridic şi educaţional prezente astăzi în Vest.

Isus a promis că: 
– Îşi va da viaţa ca răscumpărare pentru mulţi
– Va învia din morţi
– Va judeca oamenii în Ziua Judecăţii

El nu a fost nebun: 
– Ai fi tu gata să te laşi omorât într-un mod oribil, chiar dacă ştiai că te prefaci?
– Ar putea o persoană bolnavă mintal sau cu probleme emoţionale să înveţe lucruri atât de incredibile?
– Ar putea un lunatic sau o persoană bolnavă mintal să vindece oamenii posedaţi de demoni şi să facă miracole?
– Ar putea un nebun să predice predici logice şi minunate?

Isus spune despre El: 
– Isus pretinde că El poate ierta păcate. (Matei 9:6)
– Isus pretinde că-L poate arăta pe Dumnezeu Tatăl oamenilor (Matei 11:27)
– Isus pretinde că poate da odihnă oamenilor care vin la El (Matei 11:28)
– Isus pretinde că El este lumina lumii (Ioan 8:12)
– Isus pretinde că poate da oamenilor viaţă veşnică (Ioan 4:14)
– Isus pretinde că exista deja înainte de Avraam (Ioan 8:58)
– Isus spune că El este Dumnezeu (Acţiunile lui mărturisesc lucrul acesta: Ioan 5:17-24, Ioan 10:30)

Citate despre Isus ale unor oameni celebri: 
– Martin Luther: ‘Nu era nicio diferenţă între El şi alţi oameni, cu excepţia faptului că El era Dumnezeu şi fără de păcat’.
– Spinoza: ‘Isus Hristos era templul; prin El Dumnezeu s-a revelat cel mai mult’.
– W.E.H. Lecky, istoric şi MP, ‘Hristos are o influenţă atât de profundă, încât nimeni nu poate nega că o simplă relatare a trei ani scurţi de activitate a făcut mai mult decât oricând pentru a reînnoi şi a îmbuna umanitatea decât toate discursurile filosofice şi stimulentele morale puse împreună’.
– J.J. Rousseau, filosof şi necredincios : ‘Dacă viaţa şi moartea lui Socrate au fost ale unui înţelept, atunci viaţa şi moartea lui Isus au fost ale unui Dumnezeu’.
– Ar fi nevoie de un Isus pentru a inventa un Isus (Anonim).

Mai crede cineva în Diavol?

Pare un argument menit să evite responsabilităţile tale. Totuşi, Biblia demonstrează clar existenţa unor puteri demonice sau duhuri rele. Cuvântul ebraic “satan” înseamnă “adversar”, iar acest cuvânt apare în Biblie de 36 de ori. Cuvântul grecesc “diabolos” înseamnă “persecutor sau acuzator”, iar acest cuvânt apare de 33 de ori.

Archibald G. Brown: ‘Existenţa Diavolului este atât de clar arătată în Biblie, de aceea, a te îndoi de existenţa lui înseamnă a te îndoi de Biblie’. Cineva a afirmat odată: ’Satan chiar vrea ca noi să credem că el nu e real’.

Cine păcătuieşte, este de la diavolul, căci diavolul păcătuieşte de la început. Fiul lui Dumnezeu S-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. (1 Ioan 3:8)

Cine va merge în cer?

Unii oameni cred că Dumnezeu îi va accepta datorită stilului lor de viaţă curat şi sincer. Dar esenţa vieţii creştine este faptul că Dumnezeu ne iartă păcatele, nu se bazează pe ceea ce am făcut pentru alţii.

Calea către Dumnezeu este doar prin Isus Hristos. Nu există altă cale.

În nimeni altul nu este mântuire; căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi. (Fapte 4:12)

Cineva poate fi sincer, dar în mod sincer să greşească.

Doar cei slabi au nevoie de credinţa creştină.

Cât de puternici suntem noi de fapt? Doar deschide televizorul şi vei vedea lucrurile dezumanizante pe care le fac oamenii: crime, abuz, viol (de asemenea în industria pornografică), lăcomie, tiranie, nedreptate, calomnie şi bârfă, etc… Ce poţi spune despre modul tău de gândire? Ai încercat vreodată să scapi de propriile tale defecte (sau acţiuni ruşinoase?

Paul, unul din fondatorii Bisericii lui Hristos a făcut o afirmaţie puternică:

Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)

Nu sunt bisericile pline de ipocriţi?

Mahatma Gandhi a spus o dată: ‘Voi creştinii ar trebui să trăiţi ca Isus Hristos. Ar trbui să vă puneţi în practică credinţa şi să nu o falsificaţi sau să o diluaţi. Ar trebui să întruchipaţi dragostea, pentru că dragostea este centrul şi sufletul credinţei creştine’.

Un creştin este un păcătos care a primit iertarea păcatelor şi este curăţat de păcat prin puterea Evangheliei. Moartea şi învierea lui Isus Hristos fac posibilă această iertare odată pentru totdeauna. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credinios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos, şi Cuvântul Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:8-10)

Un ipocrit poate spune că este creştin, dar stilul lui de viaţă contrazice felul în care ar trebui să se comporte un creştin.

Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi şi la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni… (Matei 6:5)

Ce înseamnă să crezi?

Credinţa creştină se bazează pe fapte care pot fi observate. Există dovezi puternice care susţin învierea lui Isus Hristos. Christians are sensible people; they are to weigh the cases properly

Primii creştini nu au abordat scepticii cu un mesaj de genul: ‘hei, doar trebie să crezi, omule!’ Ei au susţinut că trebuie să cerceteze baza istorică a credinţei creştine. Oamenii din Bereea chiar au făcut acest lucru:

Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. (Fapte 17:11)

A fi creştin înseamnă să-ţi pui încrederea în Isus Hristos Această credinţă se bazează pe fapte istorice cunoscute, nu pe aşteptări false.

Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd. (Evrei 11:1)

Păcatul şi Dumnezeu nu pot sta împreună

Sau pot? Dacă înţelegi că Dumnezeu este sfânt şi pur, va accepta El păcatul? Standardul lui Dumnezeu este perfecţiunea. Niciun om nu poate spune că nu a păcătuit. Isus ştia asta. El s-a lăsat crucificat ca să poată lua pedeapsa păcatului tău; plata păcatului este moartea.

Aşa că fii sincer şi mărturiseşte că ai păcătuit şi dă-ţi viaţa Lui. ‘Rugăciune către Dumnezeu’, acolo este o rugăciune pe care o poţi spune pentru a te căi de păcatele tale şi pentru a primi iertare şi viaţă veşnică.

…după cum nici cel neprihănit nu va putea să trăiască prin neprihănirea lui în ziua când va săvârşi o fărădelege. (Ezechiel 33:12)

Nu oricine-mi spune: “Doamne, Doamne!” va intra în Împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri. (Matei 7:21)

Căci plata păcatului este moartea;dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. (Romani 6:23)

O rugăciune către Dumnezeu pentru iertare, eliberare şi viaţă veşnică

Spune această rugăciune lui Dumnezeu cu o inimă sinceră:

“Isus, vin la Tine. Recunosc că am păcătuit şi că m-am îndepărtat de tine. Vreau să-ţi cer să mă ierţi şi să mă cureţi cu sângele Tău. Vreau să-ţi cer să vii să trăieşti în inima mea şi să faci un miracol în viaţa mea. Din acest moment, vreau să fac voia Ta. Iţi mulţumesc că eşti Mântuitorul meu. Mă rog toate acestea în Numele lui Isus Hristos. Amin.”

Dacă ai făcut o alegere pentru Isus, am vrea să te ajutăm să creşti în continuare în credinţă. Tocmai ai fost născut din nou; eşti destul de nou în credinţă, ca un bebeluş, care are nevoie de hrană spirituală pentru a ajunge la viaţă veşnică. Un al doilea motiv este importanţa unei biserici care de bazează pe Biblie. Isus este bunul Păstor şi El te-a ales să faci parte din turma Lui. Doar acolo este locul unde El poate avea grijă de fiecare oaie.

Dacă încă nu ai făcut această alegere, dar esţi curios despre asta sau crezi că e ceva interesant, atunci te invităm să vii la serviciile sau activităţile noastre. Poţi să ne contactezi oricând pentru întrebări generale sau personale. Fă click în meniu pe ‘Contact’.