Stimate Client,

Casa Olarului din Chișinău, priveste cu seriozitate dreptul la intimitate si protectia datelor cu caracter personal („datele”).

La data de 25 mai 2018 intra in vigoare si devin aplicabile prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”).

Casa Olarului din Chișinău prelucreaza datele dumneavoastra cu buna credinta, conform prevederilor Regulamentului.

In functie de produsele si serviciile medicale pe care le achizitionati de la Casa Olarului din Chișinău, datele pot fi de identificare si de contact (ex. nume si prenume, IDNP, domiciliul, numarul de telefon, adresa de e-mail, profesia etc.), socio-demografice, de localizare etc.

Datele sunt prelucrate in scopuri legitime si determinate (identificarea dumneavoastra, furnizarea produselor/ serviciilor medicale, asigurarea comunicarii cu dumneavoastra, efectuarea raportarilor catre autoritatile competente, marketing direct – in situatiile in care ne furnizați consimtamantul pentru acesta, de supraveghere a incintei etc.) si in baza unui temei legal (ex. consimtamantul, executarea contractului, indeplinirea unei obligatii legale etc.).

Pastram datele atat cat este nevoie (pe durata relatiei contractuale, la care se adauga o perioada suplimentara justificata in raport cu scopul prelucrarii si necesara in vederea respectarii reglementarilor legale in vigoare).

Aveti urmatoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare a datelor (ex. cand sunt incomplete), dreptul de stergere a datelor (ex. cand prelucrarea nu a fost legala), dreptul la restrictionarea datelor, dreptul la portabilitatea datelor (ex. cand doriti sa le transmiteti altui operator), dreptul de a obiecta, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, dreptul de a retrage oricand consimtamantul de marketing direct.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate la mai sus, este suficient sa accesati următoarea pagina de pe site-ul Casa Olarului din Chișinău – Datele

Incepand cu data de 25 mai 2018, puteti consulta permanent pe site-ul nostru informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.